سوالات متداول


برروی طبقه بندی جهت مرور FAQ ها کلیک کنید.
 • راهنمای دانشجویان (۲۹)

  در این بخش، به مسائل مربوط به دانشجویان در سيستم جامع آموزشي دانشگاه (سجاد) پرداخته شده است.
 • راهنمای شهریه (۱۰)

  در این بخش، به مسائل مربوط به  «شهریه دانشجویان»  در سيستم جامع آموزشي دانشگاه (سجاد) پرداخته شده است.
 • راهنمای متقاضیان تدریس (۱۱)

  در این بخش، به مسائل مربوط به متقاضیان تدریس در سيستم جامع آموزشي دانشگاه (سجاد) پرداخته شده است.
 • راهنمای مدرسان (۹)

  در این بخش، به مسائل مربوط به مدرسان در سيستم جامع آموزشي دانشگاه (سجاد) پرداخته شده است.

 • سایر (۲)

  در این بخش، به مسائل کلی مربوط به سيستم جامع آموزشي دانشگاه (سجاد) پرداخته شده است.          
 • پرتال دانشگاه (۲)

    [www.uast.ac.ir]

لطفاً صبر کنید!

لطفاً صبر کنید... این کار چند لحظه زمان می برد!